รายงานข่าวจากบริษัท เทพสมบัติ จำกัด ผู้ให้บริการรถทัวร์โดยสารสมบัติทัวร์ แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่มีการระบาดระลอกใหม่ทั่วประเทศนั้น ขณะนี้สมบัติทัวร์ได้จัดที่นั่งไม่เกิน 70% ของที่นั่งทั้งหมดบนรถโดยสารของสมบัติทัวร์ที่มีประมาณ 300 คัน ให้บริการ 32 เส้นทางทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการ ลดความเสี่ยง และเพื่อความปลอดภัย  

สำหรับการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างครั้งนี้เป็นมาตรการที่ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้โดยสารที่ใช้บริการ ประกอบกับผู้โดยสารได้แนะนำมาตรการดังกล่าว เพราะมาตรการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการนั่งเว้นระยะห่างกรณีที่มาคนเดียว ขณะที่ผู้โดยสารที่มาเป็นหมู่คณะ ครอบครัว เพื่อน หรือแฟนสามารถนั่งติดกันได้ เพราะบริษัทไม่มีการบังคับ เนื่องจากมาตรการของภาครัฐยังไม่ได้มีมาตรการจำกัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ การจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบนรถโดยสารไม่เกิน 70% อาจจะส่งผลกระทบเรื่องรายได้ในการเดินรถของบริษัทบ้าง เพราะการเว้นระยะห่างทำให้บรรทุกได้ไม่เต็มคัน เช่น 1 คัน บรรทุกได้ 44 ที่นั่ง เมื่อจัดที่นั่งเว้นระยะห่างแล้ว ทำให้เหลือ 32-34 ที่นั่ง ทำให้ที่นั่งหายไปประมาณ 10-12 ที่นั่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และจำนวนที่นั่งของรถโดยสารในแต่ละประเภท  


ส่วนผลการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้โดยสารใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะตั้งแต่วันที่ 25-30 ธ.ค.63 ในวันที่มีผู้โดยสารเดินทางสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 6,000-7,000 คนต่อวัน ขณะเดียวกันการเดินทางลดลงบ้าง เพราะมีการคืนตั๋วโดยสารทำให้บางเที่ยววิ่งบรรทุกไม่เต็มคันเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สมบัติทัวร์ยังคงเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเพิ่มความถี่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว ที่นั่งพักรอ บริเวณห้องรับรองผู้โดยสาร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ รวมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดรถโดยสารก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง ตลอดจนติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคที่ศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์ และบนรถโดยสาร พร้อมกำชับพนักงานให้สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่   siamsport

นอกจากนี้จะมีการคัดกรองผู้โดยสารที่มาใช้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะใช้บริการที่ศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์ และบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร หากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

By jetdo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น