ป้ายกำกับ: "สมบัติทัวร์" จัดที่นั่งเว้นระยะห่างบรรทุกไม่เกิน 70% ลดเสี่ยงโควิด